IUS Kalem

IUS Kalem
2022

Türkçe Yarışma

Şartlar ve Koşullar

Sınav tanımı

 
  • Sınav, anlama ve anlatma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
  • Anlama bölümünde katılımcılardan bir dizi metni okuyarak çoktan seçmeli soruları cevaplamaları ve metne dayalı çıkarımlar yapmaları istenecektir.
  • Anlatma bölümünde katılımcılara sunulacak konulardan biri hakkında kompozisyon yazmaları istenecektir. Yazılacak kompozisyonlar, içerik açısından ve dil bilgisi kuralları dikkate alınarak (imla ve noktalama) değerlendirilecektir.
  • Sınav süresi sınırlıdır ve bölümlerin her biri bir saat sürmektedir. Katılımcılar sözlük veya cep telefonu kullanmaları yasaktır.
Personal Info


ADRES

Hasnička cesta 15 – Ilidža (Sarajevo)
Phone: +387 33 957 101 Email: kalem@ius.edu.ba